Remonditöö vastuvõtu akt


Thaldus.ee OÜ
Riia mnt 131, 80042 Pärnu, Eesti
Telefon: +3724499537

Thaldus.ee OÜ annab tootele garantii materjali või valmistamise defektide osas IThaldus.ee OÜ garantiitingimustes sätestatud korras. Garantii seisneb eelkõige toote tasuta parandamises ehk garantiiremondis, kui see ei ole võimalik, siis asendamises või tagasi ostmises tootele antud garantiiaegade vältel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele tsiviilõiguslikele kohustustele ja IThaldus.ee OÜ poolt kehtestatud garantiitingimustele. Toote täieliku komplektsuse puudumisel või toote juurde kuuluvate detailide kasutamiskõlbmatuse korral on IThaldus.ee OÜ-l õigus keelduda toote ümbervahetamisest teist tüüpi toote vastu ja/või tagasiostmisest.
IThaldus.ee OÜ ei vastuta:

-toote defektide kõrvaldamata jäämise eest juhul, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus ning selle esinemist toote remonti toomisel ei ole registreeritud.
-andmete säilimise eest, ega selle eest, kui remondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara. Kliendil on soovitatav perioodiliselt teha andmetest varukoopiaid.
IThaldus.ee OÜ teeb kõik endast oleneva, et kliendil säiliksid vajalikud andmed.
Kui klient loobub teenindustellimusest, esitatakse kliendile arve kuni loobumise hetkeni teostatud tööde ja/või kasutatud varuosade ning juba tellitud varuosade kohta, mille tellimust ei saa enam tühistada.

Kui remondi käigus selgub, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud toote garantiitingimusi peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni. IThaldus.ee OÜ-l on sellisel juhul õigus esitada kliendile arve seni teostatud tööde ulatuses.

Klient kohustub oma seadmele järgi tulema hiljemalt 60-ne päeva jooksul, peale seadme remonti toomist! Peale 60-ne päeva on Ithaldus.ee OÜ-l õigus esitada arve kliendi seadme hoiustamise eest 1euro koos käibemaksuga ööpäevas.

Olen tutvunud ülaltoodud tingimuste ja esitatud andmetega. Kinnitan esitatud andmete õigust ning nõustun ülaltoodud tingimustega.

Leave this empty:

Arvutiremont ja Hooldus – Kõik ühest kohast | IThaldus.ee OÜ https://teenused.ithaldus.ee
Signatuuri Sertifikaat
Dokumendi nimi: Remonditöö vastuvõtu akt
Ainulaadne Dokumendi ID: 9a806125d7b5614f19f1bee6e4c7090710b51885
Ajatempel Audit
January 15, 2020 12:15 pm EESTRemonditöö vastuvõtu akt Uploaded by ITHaldus.ee OÜ ITHaldus.ee OÜ - oleg@ithaldus.ee IP 88.196.174.44